EKIPI YNË

Personeli ynë inxhinier-teknik është i kualifikuar, i certifikuar dhe kompetent për tipat e pajisjeve që disponojmë, për t'i instaluar dhe mirëmbajtur, sipas të gjitha kërkesave teknike, mjedisore e ligjore.

K. Morina
[ Administrator ]

Xh.Alushani
[ Ing. projektues ]

Dona

[ Financier ]

Tekniku 1

[ instalim dhe mirëmbajtje ]

Tekniku 2

[ instalim dhe mirëmbajtje ]

Tekniku 3

[ instalim dhe mirëmbajtje ]