PRODUKTE TE REJA

“ALBKLIMA” sh.p.k. [Ftohje dhe Ngrohje] punon sipas standardeve të etiketës Q të cilësisë të “SINCLAIR” Ltd.  të ofruar nga EPA për produktet S-THERM+ (Katalogu 2018)