“ALBKLIMA” COOLING & HEATING

Me një përvojë 26 vjeçare në fushën e projektimit, instalimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit të ajrit, ventilimit dhe ngrohjes, (rezidenciale dhe komerciale), ALBKLIMA ka fituar besueshmerinë e një kompanie serioze dhe profesionale. Ne ofrojmë si shërbim të ri për klientët kontrata të mirëmbajtjes dhe servisit të pajisjeve tona kondicionuese e ngrohëse; si dhe mirëmbajtje, riparim apo modernizim te sistemit ekzistues për konsumatorët që e kanë një sistem kondicionimi apo ngrohje.

Tek ne do të gjeni profesionalizmin që kërkoni në projektim, instalim dhe mirëmbajtje të pajisjeve tuaj të kondicionimit të ajrit. Personeli ynë inxhinier-teknik është i kualifikuar, i certifikuar dhe kompetent për tipat e pajisjeve që disponojmë, për t’i instaluar dhe mirëmbajtur, sipas të gjitha kërkesave teknike, mjedisore e ligjore.
Pajisjet e kondicionimit të ajrit që iu ofrojmë klientëve, jo vetëm që e freskojnë ose e ngrohin ambjentin e punës dhe banimit, por gjithashtu e bëjnë atë më të pastër dhe më të shëndetshëm. Filtrat “PLASMA” e bëjnë ajrin tuaj më të pastër, më të freskët dhe pa bakterie e grimca të dëmshme.

Shërbimet tona

AlbKlima ju ofron zgjidhje eficente sipas nevojave te konsumatoreve, duke iu zgjidhur problemet e klimatizimit dhe duke u garantuar kushte punimi te pajisjeve ne menyre te kontrolluar, dhe komode.

 1. KONTRATA TË MIRËMBAJTJES

  Dobia e kontratave të mirëmbajtjes është:

  • Përmirësim i sigurisë, eficencës së punës dhe zvogëlim i kostos!
  • Pastërti e garantuar dhe higjenë në pajisjet
  • Garantim i jetgjatësisë dhe punimit të mirë të pajisjeve
  • Reduktim i rreziqeve të rrjedhjeve të likuideve ftohëse ose problemeve të tjera
  • Lehtësi dhe shpejtësi reagimi për thirrjet emergjente
  • Pagesa të leverdishme për riparimet dhe për pajisjet shtesë
 2. SHËRBIME KOMERCIALE

  AlbKlima ofron sherbime me qellime komerciale. Konsumatoret qe kërkojnë projekte dhe instalime të natyrës komerciale, dhe më pas, për mirëmbajtjen e aparaturave të kondicionimit apo të ngrohjes, mund të kontaktojnë me stafin tonë inxhinjerik e projektues për instalime në:

  • Zyra dhe objekte social-kulturore
  • Banka dhe qendra biznesi
  • Klinika mjekesore dhe dentare
  • Dyqane, mini e supermarkete
  • Shkolla. palestra sportive
  • Sallone bukurie dhe flokesh
  • Magazina, ambjete inustriale prodhimi e manifakture
  • Pub-e, Bare, Restorante dhe Hotele
 3. PROJEKTIM, INSTALIM DHE MIRËMBAJTJE

  Albklima ofron zgjidhje të plota për projektim, instalim dhe mirëmbajtje të:

  • Kondicionerëve split muralë
  • Kondicionerëve split Dysheme-Tavan
  • Sistemet e kondicionoimit tip Kastë
  • Sitemet kanalorë – VRV/VRF
  • Sistemet Multi-Fleksibël
  • Kondicionerët Vertikalë/Dysheme
  • Sistemet Industriale Chiller
  • Boljerat murale shtëpiakë dhe të qëndërzuar me eficencë të lartë
  • Sistemet e ngrohjes me panele diellore
  • Radiatorët dhe sistemet e ngrohjes së mjediseve të brendëshme
  • Projekte dhe instalime komerciale dhe industriale
 4. SISTEME TE FTOHJES ME UJE (WATER CHILLER)

  Albklima ofron sherbime per projektim, instalim dhe mirembajtje ne:
  · Chillerat per proceset industriale
  · Chillerat per aplikacionet HVAC
  · Chillerat per serat e kulturave bujqesore dhe luleve
  · Instalim te Chillerave dhe ftohesve me shfryrje ajri
  · Chiellra me pompe nxehtesie dhe ftohes R410A
  · Sisteme ftohese per fabrika, ftohesa me avullim etj

  Chillerat mund te perdoren per:
  · Ftohjen e makinerive industriale
  · Ftohen e nevojeshme gjate proceseve industriale
  · Sistemet e riqarkullimit te ftohjes
  · Ftohje te linjave te prodhimit dhe kondicionim e ajrit te tyre
  · Ftohjen e hapesirave ku punohet
  · Kondicionim ajri ne sallat e kompjuterave dhe serverave ne banka
  · Sistemet dytesore te ngrirjes frigoriferike.
  · Magazinat qe mbajne ushqime te ngrira ose pije te ftohta
  · Linjat e prodhimit te ushqimeve dhe pijeve te fresketa.

  AlbKlima i ka te gjitha kapacitetet, pajisjet e nevojeshme dhe specialistet per te bere servisin, riparimin dhe mirembajtjen e chillerave, per te gjitha modelet qe gjenden te instaluara ne Shqiperi, markat dhe kapacitetet e ftohesave te ajrit, te ftohesave me uje me kompresore skroll, me helike dhe atyre alternative

Vizioni ynë

Forca jonë janë produktet me cilësi dhe shërbimet me çmime të arsyeshme. Ne kemi gamë të gjerë të produktesh, me disponueshmëri gjatë gjithë vitit.

Ne, pas shitjes, e vënë theksin tek shërbimi, disponueshmëria e pjesëve të këmbimit dhe mbështetja teknike. Me Sinclair, si partnerin tonë kryesor, ALBKLIMA sh.p.k është përqëndruar në kondicionerët e ajrit, pompat e ngrohjes dhe projektet e instalimit, servisit dhe mirëmbajtjes.

Objektivi ynë kryesor është të sjellim komfort dhe rehati në jetën e njerëzve të Planetit Blue, duke mbrojtur mjedisin. Në sajë të vëmendjes që i kushtojmë projektimit, instalimit dhe mbështetje pas shitjes, ALBKLIMA sh.p.k ka arritur një nivel të lartë të cilësisë dhe besueshmërisë. Aktualisht, ALBKLIMA sh.p.k është përfaqësuese për Shqipërinë e grupit të produkteve të kompanisë çeke SINCLAIR L.t.d në sistemet e ajrit të kondicionuar (rezidenciale dhe komerciale0, si dhe  të pompave të nxehtësisë ajër-ujë.