SHËRBIME TË MIRËMBAJTJES

TABLA E SHËRBIMEVE TË MIRËMBAJTJES

 • PAKETA BAZË PLAN MUJOR
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description
 • PAKETA PRO PLAN VJETOR
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description
 • PAKETA E AVANCUAR PLAN VJETOR
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description

Mirëmbajtja e rregullt e çdo sistemi ajër të kondicionuar, ose “Heat Pump” është thelbësore dhe mungesa e mirëmbajtjes është përgjegjëse në shumicën e rasteve për riparime të mëdha dhe të shtrenjta të çdo sistemi, ose të nevojës për të ndryshuar sistemin tërësisht.

Një sistem i mirëmbajtur nduhet të zgjasë për 10 vjet ose më shumë, ndMirëmbajtja e ndrsa kur një sistem nuk mirMirëmbajtja e nmbahet siç duhet mund të mos funksionojnë më gjatë se përtej një afati prej 4 vjetësh.

Ne u japim klientëve tanë informacion që ata kanë nevojë për ta mbajtur sistemin e tyre të kondicionimit me qëllim që ata vetë të kujdesen për jetëgjatësinë e sistemit të tyre. Mirëmbajtja e rregullt përfshin heqjen dhe pastrimin e filtrave të njësive të brendshme. Gjithashtu është e rëndësishme që të kontrollohet tubi i kullimit nga jashtë për t’u siguruar se nuk është i bllokuar. Së fundi testimi i temperaturës për t’u siguruar që po fryn ajër i nxehtë kur e kemi në funksionin ngrohje dhe jo i ftohtë dhe anasjelltas.

Sapo sistemi fillon të tregojë simptoma të tilla si temperaturë e ulët kur duhet të fryjë ajër të nxehtë apo i nxhehtë kur është duke punuar për freskim të ambjenteve, ne rekomandojmë të na kontaktoni, që të mund të sistemojmë dhe rregullojmë sistemin në kohë në funksionin e duhur. Sigurisht që nuk presim që klientët tanë të kërkojnë servis të thjeshtë për çdo gjë. Megjithatë, pasi janë të nevojshme për efikasitet optimal të sistemit, klientët mund të na kontaktojnë për të pastruar filtrat dhe për tu siguruar që çdo gjë është siç pritet. Së fundi, nëse ndonjë është bërë gabim gjatë montimit nga teknikët ose gjatë punës nga vetë klienti, ne do ta riparojmë menjëherë.

Mirëmbajtja dhe servisi parandalues me kontratë garanton:

 • Mbajtjen në kushte performance optimale të pajisjes
 • Përmirësim i jetgjatësisë së pritshme të pajisjes
 • Mbajtje e kostos së punës së pajisjes në nivele minimale
 • Mbajtje dhe reduktim në minimum i pagesave të riparimit
 • Pamje vizuale te pajisjes te pastra dhe me zhurma te ulta