KONDICIONERË KOMERCIALË SDV4

Konditioners komerciale Sinclair SDV4 përmbajnë një numër teknologjish të rëndësishme që përmirësojnë performancën dhe kursejne energjinë. Këto janë teknologjitë kryesore që krijojnë një funskioonim të përsosur në ftohje dhe ngrohje, duke rritur komfortin dhe besueshmërinë në një instalim të lehtë. SDV4 përdor vetëm likuid ftohës ekologjikisht miqësor, falë R-410A, që pengon varfërimin e shtresës së ozonit nga CFC. Kjo lloj ftohje përmirëson gjithashtu efikasitetin e energjisë.

SKU: SDV4 Category:
General Details
Sistemi komercial “SDV4” ofron zgjidhje komplekse për të kondicionuar ajrin e ndërtesave të mëdha. Gama e gjerë e kapaciteteve dhe modelet e njësive të brendshëme mundësojnë kombinime të panumërta, të cilat plotësojnë nevojat tuaja. Kompania jonë operon dhe ndjek procedura instalimi në përputhje me ISO 9001.
Produktet tona janë në përputhje me standardet evropiane të kondicionimit të ajrit dhe të ventilimit, që garantojnë funksionim të sigurtë dhe ekologjik. Ato janë dizenjuara sipas standardeve të larta të performancës, të cilësisë dhe dizajnit modern.

Sistemi komercial “Sinclair SDV4” ofron zgjidhje komplekse për të kondicionuar ajrin e ndërtesave të mëdha. Gama e gjerë e kapaciteteve dhe modelet e njësive të brendshëme mundësojnë kombinime të panumërta, të cilat plotësojnë nevojat tuaja.

SDV4-335EAk, SDV4-400EAk, SDV4-450EAk dhe SDV4-500EAk
Njësitë e jashtme SDV4-252EAk dhe SDV4-280EAk përdorin kompresor DC inverter

 • Gamë e gjerë produktesh, duke përfshirë Serinë DC Smart inverter dhe Serinë DC Smart Inverter (individuale).
 • Gamë e gjerë rregullimi, niveli i lartë dhe dizajn modern. Sinclair DC inverter A/C mund të krijojë kushte të përsosurs jetese.
 • Përshtat teknologjinë DC inverter.
 • Kursim të energjisë

Kompresori DC përmirëson ndjeshëm rendimentin e pajisjes (Kursim energjie, që zvogëlon me 25% faturat tuaja të energjisë.)

KARAKTERISTIKA

Large capacity for big sized building

The outdoor units capacity range from 25kW up to 200kW.
Up to 4 outdoor units can be combined in one refrigeration system.

 • Large capacity for big sized building
 • Large quantity of connectable indoor units
 • Wide operation range
 • Long piping length
 • Extra high static pressure
 • High Efficiency
 • Integrated solution for control and management

Large quantity of connectable indoor units

The large number of connectable units is suitable for large buildings and projects. Maximum 64 indoor units with capacity up to 130% of total power of outdoor units can be connected as one refrigeration system.

Wide operation range

The SDV4 K series system operates stably at extreme temperatures ranging from -20°C to 21°C in heating mode and -5°C to 48°C in cooling mode.

Long piping length

The solution supports an incredible piping length of 1000m and level difference of 110m, making it perfect for large projects

Porosit

Kontakto ne email per te Porositur

 • 1 + 40 =
KODI

Kondicionerët ajrore komerciale Sinclair SDV4 përmbajnë një numër të teknologjive të rëndësishme që përmirësojnë performancën dhe kursejne energjinë. Sinclair ofron një gamë të gjerë kapacitetesh. Njësitë e brendshme janë produkte të veçanta.

Njesi te jashteme – te vogla

SDV4-105EAA
SDV4-140EAA
SDV4-160EAA
SDV4-180EA
SDV4-200EA
SDV4-224EA
SDV4-260EA

Njësitë e jashtme – të kombinueshme

SDV4-280EAk
SDV4-400EAk
SDV4-450EAk
SDV4-252EAF
SDV4-280EAF
SDV4-335EAF
SDV4-400EAF
SDV4-450EAF
SDV4-500EAF
SDV4-560EAF
SDV4-615EAF

PRESION STATIK I LARTË

Presion statike extra i lartë

Presioni i jashtëm statik mund të jenë përshtatur për max. 60Pa dhe vëllimit të ajrit është rritur me 10%.
Helika e presionit statik te lartë eshte e optimizuar qe të përshtatet me mjedise të ndryshme të instalimit.
Njësitë e serise SDV4 K ofrojnë deri në 60Pa njësi të jashtme presionit statik për aplikime të përshtatur (60Pa është në dispozicion për modelin SDV4-335EAk, 40Pa është në dispozicion për modele të tjera). Një funksion standarde 0-20Pa është e pajisur nga default.

Efikasiteti lartë

Seria SDV4 K  eshte e pajisura me kompresorë DC me efikasitet të lartë, me motorë DC dhe shkembyese nxehtesie me efikasitet të lartë.
Vlera e EER (ftohje) është deri në 4.29 dhe COP (ngrohje) është deri në 4.39. Këto vlera janë në krye në kategorinë 25kW.

Zgjidhja e integruar e kontrollit dhe menaxhimit

IMM, i projektuar veçanërisht për të kontrolluar sistemet e mëdha tregtare, është bazuar ne një format të centralizuar dhe të dedikuar për kontroll te plotë dhe monitorim të të gjitha funksioneve te sistemit.
Ajo mund të përdoret si një sistem multi-fleksibël duke iu pershtatur dhe aplikuar për një shumëllojshmëri nevojash, në bazë të metodës, qëllimit dhe kontrollit të çdo ndërtese.