SISTEME KOMERCIALË SDV4

KONDICIONERË KOMERCIALË SDV4

Konditioners komerciale Sinclair SDV4 përmbajnë një numër teknologjish të rëndësishme që përmirësojnë performancën dhe kursejne energjinë. Këto janë teknologjitë kryesore që krijojnë një funskioonim të përsosur në ftohje dhe ngrohje, duke rritur komfortin dhe besueshmërinë në një instalim të lehtë. SDV4 përdor vetëm likuid ftohës ekologjikisht miqësor, falë R-410A, që pengon varfërimin e shtresës së ozonit nga CFC. Kjo lloj ftohje përmirëson gjithashtu efikasitetin e energjisë.