NJËSITË E KONDENSIMIT

For installations connected with air-handling equipments. Outdoor units for cooling and heating.

General Details
NJESITE E JASHTEME:
ASE-48AH, ASE-60AH, ASE-76AH, ASE-96AH, ASE-120AH
For installations connected with air-handling equipments, we offer condensing units model series with direct evaporation of the refrigerator and air-cooled condensator, with outputs in a range of 14 – 38kW cooling/heating.
 • Cooling capacity 14,1kW – 35,0kW
 • Heating capacity 15,2kW – 38,0kW
 • Anticorrosion treatment of exchangers
 • Silent operation
 • Compact design
 • Throttle type capillary
 • 3-year warranty
PËRSE TA ZGJEDHIM

Për instalimet e lidhura me pajisjetë trajtimit me ajër, ne ofrojmë njësi kondensimi seri te modelit me avullim të drejtpërdrejtë të ftohësit dhe kondensatorit te ftohur me ajër, me rezultate të një game14 – 38 kW ftohje/ngrohje. Avantazhet kryesore janë: punim shumë i qetë, konsumi i vogël energjie dhe instalim i lehtë.
Pajisja përmban gaz ekologjik prodhuar sipas direktivave te Protokollit te Kiotos. Përdor ftohës R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088, miqësor me mjedisin.

KARAKTERISTIKAT
 • Anticorrosion treatment of exchangers
 • Compact design
 • Thorttle type-capillary (ASE-48AH and ASE-60AH)
 • Silent operation
KODI
ASE-48AH
ASE-60AH
ASE-76AH
ASE-96AH
ASE-120AH
ASE-18AH
ASE-24AH
ASE-36AH
ASE-48AH
ASE-60AH
POROSIT

Porosit ne email

 • 2 + 37 =